Impressum

De website deyogaloods.nl is ontwikkeld door Adrie Jochems. Heb je een vraag of opmerking over deze site? Neem dan contact op met Adrie Jochems via [email protected].


Disclaimer deyogaloods.nl

De website deyogaloods.nl is met zorg samengesteld, maar we kunnen niet garanderen dat de website geen onjuiste of verouderde informatie bevat. De Yogaloods aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De site is uitsluitend bedoeld als informatiebron. De Yogaloods gaat door het plaatsen van informatie op deze website geen verplichtingen jegens derden aan van welke aard dan ook. Aan de inhoud van deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. 

 

Auteursrecht

Alle teksten en afbeeldingen op de yogaloods.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. De foto's op de website zijn gemaakt door Janine Krekelberg, Marlies van Geel en Nicole Marijnissen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan [email protected]


Disclaimer e-mail

E-mail van de Yogaloods kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien jij niet de geadresseerde bent of het bericht abusievelijk aan jou is gezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Yogaloods aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. De Yogaloods is gevestigd te Klein-Zundert, Luitertweg 3.